אמזונות, פרוייקט אישי

בו בחרתי לצלם נשים אשר מתמודדות והחלימו ממחלת הסרטן

תהליך הצילום היווה ערך תרפויטי הדדי עבורי ועבור המצולמת,

בו נוצר דיאלוג מילולי ואנטי מילולי בו זמנית.