האמזונות

פרוייקט אישי

בו בחרתי לצלם נשים אשר מתמודדות והחלימו ממחלת הסרטן

תהליך הצילום היווה ערך תרפויטי הדדי עבורי ועבור המצולמת

דיאלוג בחלקו וורבלי ובחלקו ע״י מבט בלבד.