top of page

הדפס בטכניקה משולבת, ידני וממוחשב

נמכר כהדפס בלבד ללא מסגרת

*ניתן לעשות הזמנה בהתאמה אישית, עפ״י גודל, צבעוניות

**ניתן להזמין מסגרת באופן פרטי

** תתכן סטייה צבעונית מסויימת בין התצוגה ע״ג מסך לבין ההדפסה בפועל

 

קומבינציה של צורות בצהוב

מחירהחל מ- 220.00 ₪
bottom of page